Upprop för en förändring av EU:s migrationspolitik

Några av forskarna inom L/UMIN-nätverket har tagit initiativ till ett upprop, som signerats av 27 forskare inom migrationsrätt, för en förändring av EU:s migrationspolitik. ”Att människor på flykt dör och skadas vid gränserna är en logisk följd av EU:s migrationspolitik. Sveriges regering bör nu verka för att politiken reformeras. Beslut för lagliga vägar in i unionen kan tas omgående…”

Läs uppropet på dagenssamhälle.se.