Thorburn Stern och Wikström skriver bok om asylbedömningar

Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström, forskare inom LUMIN-projektet, ger under sommaren 2016 ut boken Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden med Liber. Författarna behandlar bl. a. frågor om asylrättens rättsliga ramverk, bedömningar av trovärdighet och skyddsbehov samt icke-juridiska källors inverkan på asylrätten.