Seminarium för domare

24 april i Stockholm

Seminariet anordnades av L/UMIN-forskarna Rebecca Stern och Hanna Wikström inom delprojektet ”Är det på riktigt?” Genuinitetsprövning vid åberopande av skyddsskäl. Tanken med seminariet var att presentera några av projektets frågor för inbjudna domare i migrationsdomstolar, och få deltagarnas kommentarer och synpunkter på dessa frågor.

Läs mer om projektet ”Är det på riktigt?” Genuinitetsprövning vid åberopande av skyddsskäl.