Döden i Medelhavet, klimatmigration och trovärdighetsproblem – håller asylrätten för framtiden?

Paneldebatt arrangerad av L/UMIN under Almedalsveckan 2015
Tid: 1 juli kl. 8:00 – 9:30 (frukost serveras kl. 8:00)

Plats: Hästgatan 13, Visby

Drunknande asylsökande, klimatmigration och trovärdighetsproblem i asylprocessen – håller asylrätten för framtidens utmaningar? Med utgångspunkt i tre aktuella problemområden kommer forskarpanelen att besvara frågan om rätten är en del av problemet, eller om den kan bidra till en lösning.

Medan asylrätten alltid har varit ett rättsområde som karakteriserats av kriser, är det ovanligt många tecken på att rättssystemet bidrar till att skapa problem snarare än att lösa dem. Antalet båtflyktingar som riskerar sina liv på Medelhavet ökar. Klimatförändringar kommer att leda till nya former av migration som vi inte har skapat beredskap för. Och den svenska asylprocessen verkar sakna svar på hur den sökandes trovärdighet bör bedömas. Inom forskningen diskuteras dessa frågor annorlunda än i media och i partipolitiken.

Vi har samlat fyra forskare som har specialiserat sig på migrationsrättsliga frågor i denna unika panel och bett dem att ge varsin diagnos. Tre problem, fyra forskare och en diskussion bortom upptrampade stigar. Seminariet utgör en del av ett gemensamt forskningsprojekt i migrationsrätt mellan Lunds universitet och Uppsala universitet (Lund/Uppsala Migration Law Network) och delfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Medverkande:
Gregor Noll, professor, Lunds universitet
Matthew Scott, doktorand, Lunds universitet
Rebecca Thorburn Stern, lektor, Uppsala universitet
Hanna Wikström, forskare, Uppsala universitet
Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International

Ladda ner inbjudan (pdf)