Rapport från internationellt forskarsymposium om migrationsrätt

Det första forskarsymposiet inom ramen för Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) genomfördes den 6-7 oktober 2014. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet stod som värd för symposiet.

Ett höstvarmt Lund välkomnade totalt 33 forskare inom olika discipliner och forskningstraditioner från Europa och Nordamerika för att presentera och diskutera sina pågående forskningsprojekt inom internationell, europeisk och nationell migrationsrätt.  Symposiet markerade därmed den lyckade inledningen på samarbetet inom LUMIN-projektet.

 Informality is key here: no keynotes, no tuxedos. But wonderful company and the serendipity of autumn days in Lund, sa Gregor Noll (Lunds universitet) och Rebecca Thorburn Stern (Uppsala universitet) när de välkomnade och introducerade deltagarna till symposiet.

Symposieprogrammet var indelat enligt fem olika teman (se symposieschemat nedan). Efter varje forskarpresentation gavs åhörarna en möjlighet till att diskutera det redovisade arbetet. Förutom att samtala kring den aktuella migrationsrättsliga forskningen i sak syftade symposiearrangemanget även till att väcka idéer om hur migrationsrättsliga frågeställningar kan angripas ur såväl praktiska, policyskapande som akademiska perspektiv.

Forskningssamtal – både i och utanför föreläsningssalen
De forskningsprojekt som presenterades berörde flertalet olika områden inom migrationsrätten. Ett axplock av det material som redogjordes under symposiet var Bas Schotels (Amsterdams universitet) rättshistoriska analys kring utvecklingen av villkoren för rättsligt skydd för flyktingar, Rosemary Byrnes (Trinity College Dublin) redogörelse över hur ny teknologi och sociala medier påverkar den sökande i asylprocessen, samt Elspeth Guilds (Queen Mary University of London) utredning av vilka informationsverktyg som används inom migrationsrätten.

De sociala inslagen i symposieprogrammet var väldigt välkomna. Förutom gemensamma lunch- och fikastunder gavs deltagarna även tillfälle att utbyta erfarenheter och bekantskaper under en enklare middag som serverades efter den första mötesdagen.

Tack, Lund – vi ses snart, Uppsala!
Sammanfattningsvis blev höstens L/UMIN-symposium ett lyckat arrangemang. Noterbart är bl.a. att deltagarantalet steg i takt med att mötesdagarna närmade sig. I maj nästa år är det dags för nästa symposium inom L/UMIN-projektet. Då lämnar Lund över stafettpinnen till Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som arrangerar Nordic Asylum Law Seminar.

Ladda ner programmet för symposiet (pdf).

Ladda ner en lista över de papers som presenterades (pdf).

För mera information, kontakta Gregor.Noll@jur.lu.se.