2014

Följande seminarier arrangerades inom ramen för projektet under 2014:

Internationellt symposium om  migrationsrätt
Lund, 6-7 oktober 2014

”Är det på riktigt?” Genuinitetsprövning vid åberopande av skyddsskäl
Seminarium för domare vid migrationsdomstolar
Stockholm, 24 april 2014

Solidaritetens pris: ansvarsfördelning för skyddsbehövande inom EU samt mellan EU och tredje land
Uppläggningsseminarium för doktorand Eleni Karageorgiou
Lund, 3 april 2014

Creation, imagination, speculation: age assessment and the asylum procedure
Prof. Gregor Noll presenterade forskning från ett av delprojekten i L/UMIN. Seminariet arrangerades av Refugee Studies Centre, University of Oxford.
Oxford, 5 mars 2014

L/UMIN Work-in-progress workshop
Lund, 6-7 februari 2014

Hearing om funktionsnedsättningar i asylprocessen
Arrangerad inom delprojektet ”Barn med psykosociala och intellektuella funktions-nedsättningar i asylförfarandet”
Lund, 31 januari 2014