2013

Följande seminarier arrangerades inom ramen för projektet under 2013:

Diskriminering inom asylrätten
Uppläggningsseminarium för doktorand Maria Bexelius
Uppsala, 31 oktober 2013

Migrationsdomstolens utredningsskyldighet
Uppläggningsseminarium för doktorand Isa Cegrell Karlander
Uppsala, 7 oktober 2013

Lund/Uppsala Migration Law Network – ett nytt forskningssamarbete på området migrationsrätt
Presentation av projektet för inbjudna praktiker, beslutsfattare, forskare m.fl.
Stockholm, 27 september 2013

Climate change-related displacement: What scope for developing rights of residence through strategic litigation in European and international courts?
Uppläggningsseminarium för doktorand Matthew Scott
Lund, 22 april 2013