Seminarier

Inom ramen för projektet hålls seminarier, dels interna akademiska seminarier, dels workshops för utbyte mellan forskare och praktiker.

Genomförda seminarier

Nordic Asylum Law Seminar
Internationell akademisk konferens
Uppsala, 7-8 maj 2015

Internationellt symposium om  migrationsrätt
Lund, 6-7 oktober 2014

”Är det på riktigt?” Genuinitetsprövning vid åberopande av skyddsskäl
Seminarium för domare vid migrationsdomstolar
Stockholm, 24 april 2014

Solidaritetens pris: ansvarsfördelning för skyddsbehövande inom EU samt mellan EU och tredje land
Uppläggningsseminarium för doktorand Eleni Karageorgiou
Lund, 3 april 2014

Creation, imagination, speculation: age assessment and the asylum procedure
Prof. Gregor Noll presenterade forskning från ett av delprojekten i L/UMIN. Seminariet arrangerades av Refugee Studies Centre, University of Oxford.
Oxford, 5 mars 2014

L/UMIN Work-in-progress workshop
Lund, 6-7 februari 2014

Hearing om funktionsnedsättningar i asylprocessen
Arrangerad inom delprojektet ”Barn med psykosociala och intellektuella funktions-nedsättningar i asylförfarandet”
Lund, 31 januari 2014

Diskriminering inom asylrätten
Uppläggningsseminarium för doktorand Maria Bexelius
Uppsala, 31 oktober 2013

Migrationsdomstolens utredningsskyldighet
Uppläggningsseminarium för doktorand Isa Cegrell Karlander
Uppsala, 7 oktober 2013

Lund/Uppsala Migration Law Network – ett nytt forskningssamarbete på området migrationsrätt
Presentation av projektet för inbjudna praktiker, beslutsfattare, forskare m.fl.
Stockholm, 27 september 2013

Climate change-related displacement: What scope for developing rights of residence through strategic litigation in European and international courts?
Uppläggningsseminarium för doktorand Matthew Scott
Lund, 22 april 2013