En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Här finner du remissvar av Eleni Karageorgiou och Vladislava Stoyanova för juridiska fakulteten, Lunds universitet. 2020.