Doktorander knutna till projektet

Karin Hervéus, doktorand (Göteborg)
Forskningsprojekt: The concept of circular migration  Towards a common EU framework for labour migration?

Maria Bexelius, doktorand (Uppsala)
E-post: maria.bexelius@jur.uu.se.

Tommaso Braida, doktorand (Uppsala)
E-post: tommaso.braida@filosofi.uu.se.

Hevi Dawody Nylén, doktorand (Stockholm)
E-post: hevi.dawody-nylen@juridicum.su.se.

Isa Cegrell Karlander, doktorand (Uppsala).
E-post: isa.cegrell.karlander@jur.uu.se.

Lisa Kerker, doktorand (Lund)
Forskningsprojekt: Rättighetsskydd och rättsutveckling för våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer

Guilherme Marques Pedro, doktorand (Uppsala)
E-post: guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se.

Annkatrin Meyerson, doktorand (Göteborg)
Forskningsprojekt: Trovärdighetsbedömningar i den svenska asylprocessen

Aleksandra Popovic, doktorand (Lund)
Forskningsprojekt: Lag, fakta och problemlösning med särskilt fokus på flyktingars problem

Elena Prats, doktorand (co-tutelle Uppsala & UPF Barcelona)
E-post: elena.prats@filosofi.uu.se.

Laura Tarvainen, doktorand (University of Lapland, Finland)
Forskningsprojekt: Vulnerability of the victims of torture in asylum process

Kristina Anna Wejstål, doktorand (Göteborg)                            Forskningsprojekt: Legal Channels for Asylum Seekers into the European Union – A Balance between Protection and Security? 

Karin Åberg, doktorand (Göteborg)                                                Forskningsprojekt: Blurring the Boundaries: On Human Rights and Humanitarianism Mitt avhandlingsprojekt behandlar utvecklingen av asylrätten som den kommer till uttryck i EU-lagstiftning och under Europakonventionen. Framför allt undersöks hur rätten och rättsliga krav och förväntningar samspelar med ökade krav på säkerhetsåtgärder inom migrationsområdet, samt med en allt vanligare humanitarianistisk grundsyn, där utformningen av lagstiftningen hämtar inspiration från humanitära organisationers ideologi och praktik.