Doktorander knutna till projektet

Lisa Kerker, doktorand (Lund)
Forskningsprojekt: Migrationsrättens roller i fråga om våld vid anhörigmigration  Avhandlingsprojektet i migrationsrätt handlar om vilka roller den svenska migrationsrätten spelar och kan spela ifråga om skydd från våld i en nära relation vid anhörigmigration. Det övergripande syftet är att belysa rättsläget ifråga om i vilken utsträckning svensk migrationsrätt tillhandahåller skydd från våld i nära relationer i kontexten anhörigmigration till Sverige, och att analysera olika roller som migrationsrätten spelar och skulle kunna spela rörande sådant skydd. Migrationsrätt, offentlig rätt, mänskliga rättigheter, familjerelaterad migration, genus i migrationsrätt, genus och rätt, våld i nära relationer.

Karin Åberg, doktorand (Göteborg)                                                Forskningsprojekt: Blurring the Boundaries: On Human Rights and Humanitarianism  Mitt avhandlingsprojekt behandlar utvecklingen av asylrätten som den kommer till uttryck i EU-lagstiftning och under Europakonventionen. Framför allt undersöks hur rätten och rättsliga krav och förväntningar samspelar med ökade krav på säkerhetsåtgärder inom migrationsområdet, samt med en allt vanligare humanitarianistisk grundsyn, där utformningen av lagstiftningen hämtar inspiration från humanitära organisationers ideologi och praktik.

Maria Bexelius, doktorand (Uppsala)
E-post: maria.bexelius@jur.uu.se.

Tommaso Braida, doktorand (Uppsala)
E-post: tommaso.braida@filosofi.uu.se.

Hevi Dawody Nylén, doktorand (Stockholm)
E-post: hevi.dawody-nylen@juridicum.su.se.

Isa Cegrell Karlander, doktorand (Uppsala).
E-post: isa.cegrell.karlander@jur.uu.se.

Karin Hervéus, doktorand (Göteborg)
Forskningsprojekt: The concept of circular migration – Towards a common EU framework for labour migration?

Guilherme Marques Pedro, doktorand (Uppsala)
E-post: guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se.

Annkatrin Meyerson, doktorand (Göteborg)
Forskningsprojekt: Trovärdighetsbedömningar i den svenska asylprocessen

Aleksandra Popovic, doktorand (Lund)
Forskningsprojekt: Lag, fakta och problemlösning med särskilt fokus på flyktingars problem

Elena Prats, doktorand (co-tutelle Uppsala & UPF Barcelona)
E-post: elena.prats@filosofi.uu.se.

Laura Tarvainen, doktorand (University of Lapland, Finland)
Forskningsprojekt: Vulnerability of the victims of torture in asylum process

Kristina Anna Wejstål, doktorand (Göteborg)                            Forskningsprojekt: Legal Channels for Asylum Seekers into the European Union – A Balance between Protection and Security?