Forskare knutna till projektet

Här finner du mer information om de forskare som är med i styrgruppen, disputerade forskare samt doktorander och deras respektive projekt.