Medarbetare

Projektet ”En gemensam forskningsmiljö i migrationsrätt…” är ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna vid Lunds och Uppsala Universitet som medfinansieras av Europeiska flyktingfonden. De som arbetar i projektet är:

Prof. Gregor Noll, medlem i styrgruppen, handledare, forskare (Lund).
E-post: gregor.noll@jur.lu.se.

Prof. Torbjörn Andersson, medlem i styrgruppen, handledare (Uppsala).
E-post: torbjorn.andersson@jur.uu.se.

Lektor Rebecca Thorburn Stern, medlem i styrgruppen, koordinator för projektet, handledare och forskare (Uppsala).
E-post: rebecca.stern@jur.uu.se.

Maria Bexelius, doktorand (Uppsala).
E-post: maria.bexelius@jur.uu.se.

Anna Bruce, forskare (Lund).
E-post: anna.bruce@jur.lu.se.

Eleni Karageorgiou, doktorand (Lund).
E-post: eleni.karageorgiou@jur.lu.se.

Isa Cegrell Karlander, doktorand (Uppsala).
E-post: isa.cegrell.karlander@jur.uu.se.

Teresa O’Neill, amanuens (Lund).
E-post: teresa.oneill@jur.lu.se

Matthew Scott, doktorand (Lund).
E-post: matthew.scott@jur.lu.se.

Hanna Wikström, forskare (Uppsala).
E-post: hanna.wikstrom@jur.uu.se.

Cecilia K. Andersson, forskningsamanuens (Lund).

Karin Andersson Schiebe, forskningsadministratör 50% (Uppsala).

Siri Coxner Norman, forskningsamanuens 20% (Uppsala).

Miran Crnalic, forskningsamanuens (Lund).

Peter Johnson, forskningsadministratör 50% (Uppsala).
E-post: peter.johnson@jur.uu.se.

Dessutom finns personer på båda fakulteternas ekonomiavdelningar som har en mindre del av sin arbetstid finansierad av projektet.

Forskare knutna till projektet
Till forskningsmiljön finns också ett antal forskare knutna, vars projekt inte är finansierade av Europeiska flyktingfonden. Lista över dessa forskare.