Forskare knutna till projektet

Till forskningsmiljön finns också ett antal forskare knutna, vars projekt inte är finansierade av Europeiska flyktingfonden. Det gäller för närvarande:

Louise Dane, doktorand vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: Barnets bästa i migrationsprocessen

Mariagiulia Giuffré, adjunkt vid Edge Hill University, Storbritannien
Forskningsprojekt: Seeking Protection in Europe:  Refugees, Human Rights, and Bilateral Agreements Linked to Readmission

Karin Hervéus, doktorand vid Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: The concept of circular migration  Towards a common EU framework for labour migration?

Petra Herzfeld Olsson, universitetslektor vid Uppsala universitet
Forskningsprojekt: The new EU legislative framework on labour migration from third countries – to what extent has it strengthened the position of the migrant worker?

Livia Johannesson, doktorand vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: Judicialization of the Swedish asylum procedure

Lisa Kerker, doktorand vid Lunds universitet
Forskningsprojekt: Rättighetsskydd och rättsutveckling för våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer

Annkatrin Meyerson, doktorand vid Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Trovärdighetsbedömningar i den svenska asylprocessen

Aleksandra Popovic, doktorand vid Lunds universitet
Forskningsprojekt: Lag, fakta och problemlösning med särskilt fokus på flyktingars problem

Martin Ratcovich, doktorand vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: International law and disembarkation of migrants rescued at sea

Vladislava Stoyanova, doktorand vid Lunds universitet
Forskningsprojekt: Migrations and Human Rights Law. The Legal Regime of Human Trafficking versus the Human Rights Prohibitions on Slavery, Servitude and Forced Labor in a Migration Context

Laura Tarvainen, doktorand vid University of Lapland, Finland
Forskningsprojekt: Vulnerability of the victims of torture in asylum process