Forskare knutna till nätverket

-Lista under uppdatering- (2020-09-05)

Projektet ”En gemensam forskningsmiljö i migrationsrätt…” är ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna vid Lunds och Uppsala Universitet som medfinansieras av Europeiska flyktingfonden. De som arbetar i projektet är:

Prof. Gregor Noll, medlem i styrgruppen, handledare, forskare (Göteborg).
E-post: gregor.noll@law.gu.se

Prof. Rebecca Thorburn Stern, medlem i styrgruppen, koordinator för nätverket, handledare och forskare (Uppsala).
E-post: rebecca.stern@jur.uu.se.

Maria Bexelius, doktorand (Uppsala).
E-post: maria.bexelius@jur.uu.se.

Anna Bruce, forskare (Lund).
E-post: anna.bruce@jur.lu.se.

Eleni Karageorgiou, forskare (Lund).
E-post: eleni.karageorgiou@jur.lu.se.

Isa Cegrell Karlander, doktorand (Uppsala).
E-post: isa.cegrell.karlander@jur.uu.se.

Matthew Scott, forskare (Lund).
E-post: matthew.scott@jur.lu.se.

Hanna Wikström, forskare (Göteborg).
E-post: hanna.wikstrom@socwork.gu.se.

Victoria Malmquist, forskningsassistent (Göteborg).                                          E-post: victoria.malmquist@law.gu.se

 Forskare knutna till projektet

Till forskningsmiljön finns också ett antal forskare knutna, vars projekt inte är finansierade av Europeiska flyktingfonden. Det gäller för närvarande:

Louise Dane, universitetslektor vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: Barnets bästa i migrationsprocessen

Mariagiulia Giuffré, adjunkt vid Edge Hill University, Storbritannien
Forskningsprojekt: Seeking Protection in Europe:  Refugees, Human Rights, and Bilateral Agreements Linked to Readmission

Karin Hervéus, doktorand vid Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: The concept of circular migration  Towards a common EU framework for labour migration?

Karin Åberg, doktorand vid Göteborgs universitet                                                Forskningsprojekt: Blurring the Boundaries: On Human Rights and Humanitarianism 

Kristina Anna Wejstål, doktorand vid Göteborgs universitet                            Forskningsprojekt: Legal Channels for Asylum Seekers into the European Union – A Balance between Protection and Security? 

Matilda Arvidsson, forskare vid Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Det Vinnova-finansierade projektet Likabehandling i asylmål: kan maskininlärning bidra till bättre beslut? Mer information. Projektet ASILE/ Horizon2020: Information om projektet finns här. Rättspraktiken: ”Law clinic” i migrationsrätt. 

Petra Herzfeld Olsson, forskare vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: The new EU legislative framework on labour migration from third countries – to what extent has it strengthened the position of the migrant worker?

Livia Johannesson, forskare vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: Judicialization of the Swedish asylum procedure

Lisa Kerker, doktorand vid Lunds universitet
Forskningsprojekt: Rättighetsskydd och rättsutveckling för våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer

Annkatrin Meyerson, doktorand vid Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Trovärdighetsbedömningar i den svenska asylprocessen

Aleksandra Popovic, doktorand vid Lunds universitet
Forskningsprojekt: Lag, fakta och problemlösning med särskilt fokus på flyktingars problem

Martin Ratcovich, doktorand vid Stockholms universitet
Forskningsprojekt: International law and disembarkation of migrants rescued at sea

Vladislava Stoyanova, forskare vid Lunds universitet
Forskningsprojekt: Migrations and Human Rights Law. The Legal Regime of Human Trafficking versus the Human Rights Prohibitions on Slavery, Servitude and Forced Labor in a Migration Context

Laura Tarvainen, doktorand vid University of Lapland, Finland
Forskningsprojekt: Vulnerability of the victims of torture in asylum process