Missbruk av solidaritetsbegreppet i EU:s asylpolitik

Eleni Karageorgiou menar att den pågående humanitära krisen har blottat Dublinförordningens stora brister och att solidaritetsbegreppet i EU:s asylpolitik tappat sitt ursprungliga syfte och istället används av stater för att skjuta ifrån sig ansvar.

Läs mer i hennes bidrag på openDemocracy.