Kontakt

För allmänna frågor om nätverket, skicka ett meddelande till forskningsassistent Victoria Malmquist (victoria.malmquist@law.gu.se) vid Göteborgs universitet eller professor Rebecca Thorburn Stern (rebecca.stern@jur.uu.se) vid Uppsala universitet.