Humanitära skäl i europeisk rättspraxis

Svenska institutet för internationell rätt (SIFIR) och Göteborg Lund/Migration Law Network (GL/UMIN) bjuder in till seminarium med dr. Liv Feijen


I Europa, har ett antal länder möjligheten enligt nationell lagstiftning att bevilja uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl, något som på senare år har blivit mer och mer reglerat, rättighetsbaserat och harmoniserat i och med rättsutvecklingen inom EU och i Europadomstolens praxis. Samtidigt har vi de senaste åren kunnat bevittna en kamp mellan värderingar och pragmatism och mellan staters intressen och individers rätt på en nivå som sällan tidigare skådats. Vid seminariet presenterar Liv Feijen sin nya bok The Evolution of Humanitarian Protection in European Law and Practice som analyserar förhållandet mellan humanitära avvägningar och kontrollerad invandring i en europeisk kontext från två perspektiv – dels ett bredare filosofiskt perspektiv, dels ett rättsligt perspektiv. Ämnet är högintressant, inte minst i ljuset av den pågående svenska debatten om en ny migrationslagstiftning.
Liv Feijen disputerade i folkrätt vid Graduate Institute Geneva (IHEID) 2016. Hon har många års erfarenhet från FN:s Flyktingkommissariat (UNHCR) från posteringar runt om i världen.
Kommentator vid seminariet är dr. Daniel Hedlund, postdoktor i migrationsrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Seminariet inleds av professor Rebecca Thorburn Stern.


Datum: tisdag 15 juni 2021
Plats: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/6450246628.
Tid: 10.15-12.00.


Anmälan sker till Daniel Hedlund (daniel.hedlund@jur.uu.se) senast fredag 11 juni. Passcode skickas ut separat inför seminariet.


Välkomna!
Rebecca Thorburn Stern