Karageorgious och Stoyanovas tredjepartsintervention i Chowdury et al v Grekland

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, genom Eleni Karageorgiou och Vladislava Stoyanova, bidrog som intervenerande tredje part i ett nyligen avgjort mål mot Grekland i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Chowdury et al v Grekland handlar om svåra fall av arbetskraftsexploatering av migranter på jordgubbsplantager i Grekland. Domstolen fann en kränkning av rätten att inte bli utsatt för tvångsarbete, artikel 4.2 i Europakonventionen, i enlighet med Karageorgious och Stoyanovas argumentation i tredjepartsinterventionen.

Avgörandet har fått stor medial uppmärksamhet, t ex i the Guardian och the New York Times, och ses som en viktig utveckling av domstolens praxis.