Delprojekt

Den migrationsrättsliga miljön omfattar fyra doktorander och två postdoktorer, som genom projektet knyts till både Lunds och Uppsala juridiska fakulteter. De delprojekt som ingår är:

Avhandlingsprojekt

Migrationsdomstolens utredningsskyldighet
Doktorand: Isa Cegrell Karlander.

Diskriminering inom asylrätten
Doktorand: Maria Bexelius.

Klimatbetingade skyddsbehov och ‘strategic litigation’
Doktorand: Matthew R. Scott.

Solidaritetens pris: ansvarsfördelning för skyddsbehövande inom EU samt mellan EU och tredje land
Doktorand: Eleni Karageorgiou.

Postdok-projekt

Barn med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar i asylförfarandet
Forskare: Anna Bruce.

”Är det på riktigt?” Genuinitetsprövning vid åberopande av skyddsskäl
Forskare: Hanna Wikström och Rebecca Thorburn Stern.

Åldersbedömningar i asylprocessen
Forskare: Gregor Noll. Detta projekt finansieras av Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet.

Korta rapporter från projekten
En kort rapport från varje delprojekt kan laddas ner här.