Rapporter från delprojekten

Den del av L/UMIN-projektet som medfinansierades av Europeiska Flyktingfonden löpte ut den 30 juni 2015. Nu finns korta rapporter från de forskningsprojekt som ingick:

Rapport från Nordic Asylum Law Seminar

125 deltagare från hela världen kom till ett somrigt Uppsala när Nordic Asylum Law Seminar hölls där den 7-8 maj 2015 på Uppsala universitets Campus Blåsenhus. Det övergripande temat för årets konferens var ‘Unequal Treatment: The Root of All Claims for Protection?’. Syftet var att möjliggöra utbyta och dialog mellan forskare, praktiker samt representanter för myndigheter och civilsamhället om frågor som rör nationell, europeisk och internationell flykting- och asylrätt.

Läs en kort rapport från Nordic Asylum Law Seminar här (på engelska)

Besök av EU-Kommissionen

En delegation från EU-Kommissionen gjorde ett Sverigebesök för att titta närmare på några av de projekt som finansieras med medel ur Europeiska Flyktingfonden. Lund/Uppsala Migrationlaw Network var ett av de projekt som valts ut för ett besök, och vi tog emot Kommissionens representanter i Uppsala den 25 mars.