Välkommen till GL/UMIN

Utvalda

Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN) är ett forskningsnätverk med syfte att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige. I forskningsnätverket ingår idag forskare inom det migrationsrättsliga fältet verksamma vid de flesta av landets universitet och högskolor.

På denna hemsida kan du läsa mer om GL/UMIN, se kommande arrangemang samt pågående respektive avslutade forskningsprojekt.

Varmt välkommen!