Avhandling i migrationsrätt

Den 22 maj 2018 disputerar Matthew Scott i folkrätt på avhandlingen Refugee Status Determination in the Context of ‘Natural’ Disasters and Climate Change: A Human Rights-Based Approach. Matthew Scott är den första av L/UMIN-doktoranderna att lägga fram sin avhandling.