Konferens: Asyl vid Europas yttre gränser – Realiteter och rättsliga utmaningar

Den 11-12 maj arrangerar L/UMIN-forskarna Gregor Noll, Vladislava Stoyanova och Eleni Karageorgiou en konferens i Lund på temat asyl vid Europas yttre gränser. Syftet med konferensen är att utforska vilka värden som styr sydösteuropeiska staters syn på asyl och hur dessa staters agerande påverkar utformandet av EU:s asylpolitik såväl som asylrätten och dess innehåll. Inbjudna forskare inkluderar L/UMIN-medlemmarna Rebecca Thorburn Stern (UU) och Anna Bruce (LU), samt forskare inom asylrätt från olika delar av Europa.

Europa upplever just nu en våg av människor i rörelse på flykt från krig och våld. Trots ett harmoniserat europeiskt system som infört en gemensam standard för bemötandet av asylsökande och flyktingar har europeiska stater agerat efter eget intresse och därmed sänt signalen att asyl först och främst är en nationell angelägenhet. Detta har väckt frågor kring funktionen av EU:s gemensamma asylpolitik (CEAS) och blottat den EU-politiska intressekonflikten mellan skyddsansvar och säkerhetsöverväganden. Konferensen bringar klarhet i nationella regeringars och tredje staters roll i utformandet av det europeiska asylsystemet.

Konferensen genomförs med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, www.rj.se.

Karageorgious och Stoyanovas tredjepartsintervention i Chowdury et al v Grekland

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, genom Eleni Karageorgiou och Vladislava Stoyanova, bidrog som intervenerande tredje part i ett nyligen avgjort mål mot Grekland i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Chowdury et al v Grekland handlar om svåra fall av arbetskraftsexploatering av migranter på jordgubbsplantager i Grekland. Domstolen fann en kränkning av rätten att inte bli utsatt för tvångsarbete, artikel 4.2 i Europakonventionen, i enlighet med Karageorgious och Stoyanovas argumentation i tredjepartsinterventionen.

Avgörandet har fått stor medial uppmärksamhet, t ex i the Guardian och the New York Times, och ses som en viktig utveckling av domstolens praxis.

Den syriska flyktingkrisen samt solidaritet och ansvarsfördelning inom EU

En artikel av LUMIN-forskaren Eleni Karageorgiou har blivit publicerad i European Politics and Society. I artikeln, ‘Solidarity and sharing in the Common European Asylum System: the case of Syrian refugees’, diskuterar Karageorgiou på vilket sätt den syriska flyktingkrisen triggar frågor om solidaritet och ansvarsfördelning inom EU.

Artikeln är publicerad i European Politics and Society 2016, Volym 17, Häfte 2, på sidorna 196-214, DOI:10.1080/23745118.2016.1121007

Läs abstraktet på engelska här.

 

Symposium om flyktingkonventionens roll i en tid av katastrofer och klimatförändringar

Den 3-4 maj 2016 står Lunds universitet värd för ett symposium för inbjudna gäster, på temat Katastrofer och påtvingade förflyttningar i en allt varmare värld: asylrättsliga perspektiv i samtiden. Symposiet inleds med en keynote av professor Jane McAdam (UNSW), och behandlar därefter flyktingkonventionens roll vid påtvingade gränsöverskridande förflyttningar i katastrof- och klimatförändringssammanhang.

Symposiet genomförs med anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om symposiet här (på engelska).