L/UMIN växer!

I samarbetet ingår numera även Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, genom rättsfilosofen Patricia Mindus samt migrationsrätten vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet.

 

Avhandling i migrationsrätt

Den 22 maj 2018 disputerar Matthew Scott i folkrätt på avhandlingen Refugee Status Determination in the Context of ‘Natural’ Disasters and Climate Change: A Human Rights-Based Approach. Matthew Scott är den första av L/UMIN-doktoranderna att lägga fram sin avhandling.

Ny bok i migrationsrätt

Eleni Karageorgiou och Dr. Vladislava Stoyanova har tecknat ett bokkontrakt. Den kommande boken The New Asylum and Transit Countries in Europe During and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis, V Stoyanova och E Karageorgiou (eds) (Brill, 2018) kommer att ges ut inom ramen för bokserien Brill International Refugee Law Series.