Analys av begreppet solidaritet och möjligheterna till en solidarisk flyktingpolitik

I en ny analys utgiven av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) diskuterar Eleni Karageorgiou artikel 80 i Funktionsfördaget och tittar närmre på på EU:s system för omfördelning av asylsökande, överenskommelsen mellan EU och Turkiet och revideringen av Dublinförordningen. Är en solidarisk flyktingpolitik verkligen möjlig och hur ska begreppet solidaritet definieras?

Läs Elenis bidrag här.