Rapport från internationellt symposium om migrationsrätt i Lund

Den 6-7 oktober 2014 samlades 33 forskare från Europa och Nordamerika i Lund för att presentera och diskutera sina pågående forskningsprojekt inom internationell, europeisk och nationell migrationsrätt. Symposiet markerade den lyckade inledningen på nätverket Lund/Uppsala Migration Law Network. Bland deltagarna fanns framstående forskare såsom professor Elspeth Guild (Queen Mary), professor James Hathaway (Michigan), professor Mark Gibney (Raoul Wallenberg Institute), professor Jens Vedsted-Hansen (Århus) och docent Rosemary Byrne (Trinity College), liksom en mycket dynamisk grupp migrationsrättsforskare i början och mitten av sin karriär.

Läs en kort rapport från symposiet här.