Hearing om funktionsnedsättningar i asylprocessen

31 januari 2014 i Lund

Denna hearing hölls i Anna Bruces delprojekt om vuxna och barn med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar i asylprocessen. Hearingen syftade till att sammanföra praktiker med olika bakgrund och erfarenhet av arbetet med vuxna och barn med funktionsnedsättningar och att utbyta tankar och idéer. Deltog gjorde bland annat läkare,förbundsordförande för riksförbundet för social och mental hälsa, psykolog samt representanter från Rädda Barnen och Röda Korset, och samtalen gav projektet en bra utgångspunkt i den praktiska tillämpningen.

Läs mer om projektet Barn med psykosociala och intellektuella funktions-nedsättningar i asylförfarandet.