L/UMIN Work-in-progress workshop

6-7 februari 2014 i Lund

Forskarna inom nätverket träffades i Lund för en workshop för att utbyta erfarenheter och stämma av arbetet hittills. Förutom forskarna inom ramen för L/UMIN deltog även forskare från både Stockholms och Göteborgs universitet som har migrationsrätt som forskningsområde. Workshopen var givande för samtliga forskare med återkoppling och tips på de olika projekten och de individuella arbetena fortsätter framöver.