Humanitära skäl i europeisk rättspraxis

Utvalda

Svenska institutet för internationell rätt (SIFIR) och Göteborg Lund/Migration Law Network (GL/UMIN) bjuder in till seminarium med dr. Liv Feijen


I Europa, har ett antal länder möjligheten enligt nationell lagstiftning att bevilja uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl, något som på senare år har blivit mer och mer reglerat, rättighetsbaserat och harmoniserat i och med rättsutvecklingen inom EU och i Europadomstolens praxis. Samtidigt har vi de senaste åren kunnat bevittna en kamp mellan värderingar och pragmatism och mellan staters intressen och individers rätt på en nivå som sällan tidigare skådats. Vid seminariet presenterar Liv Feijen sin nya bok The Evolution of Humanitarian Protection in European Law and Practice som analyserar förhållandet mellan humanitära avvägningar och kontrollerad invandring i en europeisk kontext från två perspektiv – dels ett bredare filosofiskt perspektiv, dels ett rättsligt perspektiv. Ämnet är högintressant, inte minst i ljuset av den pågående svenska debatten om en ny migrationslagstiftning.
Liv Feijen disputerade i folkrätt vid Graduate Institute Geneva (IHEID) 2016. Hon har många års erfarenhet från FN:s Flyktingkommissariat (UNHCR) från posteringar runt om i världen.
Kommentator vid seminariet är dr. Daniel Hedlund, postdoktor i migrationsrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Seminariet inleds av professor Rebecca Thorburn Stern.


Datum: tisdag 15 juni 2021
Plats: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/6450246628.
Tid: 10.15-12.00.


Anmälan sker till Daniel Hedlund (daniel.hedlund@jur.uu.se) senast fredag 11 juni. Passcode skickas ut separat inför seminariet.


Välkomna!
Rebecca Thorburn Stern

INVITATION TO A HIGHER SEMINAR IN PUBLIC LAW/INTERNATIONAL PUBLIC LAW/MIGRATION LAW

Utvalda

Decisions, design and evaluation: What machine learning can and cannot help lawyers do – preliminary findings from an AI and migration law innovation research project

The Public Law research group at the Faculty of Law together with the Swedish Institute for International Law and GL/UMIN (Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network) cordially invites you to a seminar with Matilda Arvidsson on artificial intelligence (AI) and migration law.
Ass. Senior Lecturer Katja De Vries, Department of Law, Uppsala University, will be discussant at the seminar.

Matilda Arvidsson is Associate Professor of International Law at the Department of Law, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. Her research interests are interdisciplinary and include law and theory, international and public law, law and AI, as well as the embodiment of law in its various forms. At the seminar, Matilda Arvidsson introduces an ongoing project on machine learning and migration law of which she is the director. The project, financed by Vinnova, is a collaboration between researchers at the University of Gothenburg, the Swedish Migration Agency and the AI & innovation tech company Smartr. The project’s design and aims, as well as some preliminary findings on methodology will be introduced at the seminar. While the project is located within AI and migration law, it is held that the findings on methodology are applicable to research in law and AI in a general sense. Moreover, some of the problems identified by the project have implications for the legal profession and education. The talk is an invitation to think further with the project, as well as to an open discussion on issues related to AI and law, methodological design in research and in legal tech, as well as AI in legal education and professional practice.

The seminar will be held in English.

Date and time: 8 June 2021, 10.15-12.00
Place: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69856333502. The passcode is emailed to the participants the day before the seminar.


Welcome!
Anna-Sara Lind and Rebecca Thorburn Stern


Please register for the seminar at the latest on 7 June by email to: offentlig-ratt-jur@uu.se

Välkommen till GL/UMIN

Utvalda

Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN) är ett forskningsnätverk med syfte att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige. I forskningsnätverket ingår idag forskare inom det migrationsrättsliga fältet verksamma vid de flesta av landets universitet och högskolor.

På denna hemsida kan du läsa mer om GL/UMIN, se kommande arrangemang samt pågående respektive avslutade forskningsprojekt.

Varmt välkommen!